FANDOMDalawang buwan nang sarado ang pinagtatrabahuhan ni Manuel at ang mga may-aring umuwi sa Estados Unidos ay hindi na bumalik pa kahit man lang ibigay ang utang nila sa sahod ng mga manggagawa, kasama na si Manuel. Ito ang dahilan upang siya ay umasa sa pagkapanalo sa pagsusugal datapwat ito lamang ang natatanging dahilan ng pag-aaway nila ng asawang si Naty. Tuwing siya ay nagsusugal at hatinggabi na nakauuwi, batid niyang hindi pa rin kumakain ang kanyang asawa sapagkat iniintay siyang makauwi sa kanilang tahanan. Ngunit sa pagkakataong ito, iniisip niyang hindi magagalit si Naty dahil siya ay nanalo ng malaki-laking halaga sa sugal nang dahil sa limang alas. Subalit sa kanyang paguwi, kahit nais niyang sabihin ang magandang balita sa asawa, agad siyang hinigit ng asawa papasok sa kanilang tahanan at ipinakita ang imahen ng Sagrado Corazon de Jesus, Nazareno at Mahal na Birhen. Dito ay sinabi ng kanyang asawa na sa tuwing siya ay nagsusugal ay ipinagdarasal niya sa tatlong santo na sana’y matalo si Manuel sa pagsusugal kaya naman hindi na nagsalita si Manuel nang sabihin ito sa kanya ni Naty. Kinabukasan, ay iniabot na ni Manuel ang pitong daang piso kay Naty at sinabing iyon ay bahagi ng kanilang sweldo na kanyang nasingil upang hindi mapahiya ang tatlong santo sa kanyang asawa.