FANDOMSi Nestor at Ligaya ay magpinsan na labis ang pagiging malapit sa isa’t isa noong kanilang kabataan ngunit sa kasamaang palad, sila ay nagkalayo ng mahabang panahon. Ngunit ang lahat ng kanilang alaala ay hindi nawala ni minsan sa isipan ni Nestor at hindi sukat akalain ni Ligaya na ito ay magtatapat ng pag-ibig sa kanya. Ito ang naging dahilan ng lalong pagkakalayo ng loob ng magpinsan sa isa’t isa. Subalit hindi ito naging hadlang sa pagmamahal ni Nestor, bagkos ay nagsikap pa siya na mag-aral mabuti sapagkat inisip niya na maaaring mahalin din siya ni Ligaya kung siya ay makapagtatapos na ng medisina. Nang siya ay nakapagtapos na sa pag-aaral, nabalitaan niya ang tungkol sa malubhang karamdaman ni Ligaya. Di na siya nagdalawang-isip pa at inihandog agad sa minamahal ang tulong niya. At sadyang kamangha-mangha nga naman ang tunay na pagmamahal sapagkat sa loob lamang ng dalawang buwan nilang pananatili sa Baguio ay umayos na ang kalagayan ni Ligaya at nanumbalik kanyang angking kagandahan. Nang mapag-usapan nila ang tungkol sa pag-ibig, hindi na rin naitago ni Ligaya ang kanyang tunay na nararamdaman para kay Nestor at nabalitaan na lamang ng lahat na sa Baguio na rin idinaos ang luna de miel ng magpinsang nagiibigan.