FANDOM


Ligaya

Siya ang pinsan at kababata ni Nestor. Siya ay kilala sa kanilang siyudad at labis na tinitingala ng maraming tao.

Nestor

Siya ang labis na umibig kay Ligaya simula pa kanilang pagkabata. Nang makapagtapos ng pagaaral, siya ang nagpagaling kay Ligaya mula sa malubhang karamdaman

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.